Barn

Vid separation som gift eller sambo är det viktigt att lösa barnens situation i samförstånd. Beslut om boende, umgängesrätt och vårdnad utgår alltid från barnens bästa.

Det är alltid bäst för barnet om föräldrarna kan komma överens i dessa frågor. Lyckas de inte nå enighet erbjuder kommunerna samarbetssamtal (se respektive kommuns hemsida). Målsättningen är att samarbetssamtalen skall hjälpa föräldrarna hitta gemensamma lösningar.

Ibland kan konflikten vara för djup. Då är du välkommen att kontakta oss och boka en tid för genomgång av ditt ärende.

 

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn (vårdnadshavare) har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till bl a att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren företräder också barnet. Exempel på frågor där båda vårdnadshavarnas samtycke krävs är barnets skolgång, bosättning och namnbyte. (se www.famratt.com)

Om föräldrarna är gifta med varandra står barnet under vårdnad av båda föräldrarna. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam efter en skilsmässa. Om föräldrarna inte är gifta med varandra är modern ensam vårdnadshavare. Om barnet är folkbokfört i Sverige kan föräldrarna få gemensam vårdnad efter anmälan till antingen socialnämnden eller skatteverket. Gifter föräldrarna sig med varandra blir vårdnaden automatiskt gemensam.

Om en av föräldrarna vill ha en ändring i vårdnadsfrågan kan tingsrätten besluta i frågan.