Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal makar emellan angående vilken egendom som ska vara enskild, det vill säga ej bodelningsbar vid en skilsmässa.

Avtalet ska vara skriftligt, makarnas underskrifter bör bevittnas och handlingen skall slutligen registreras vid tingsrätt för att gälla.

Enskild egendom kan även omvandlas till giftorättsgods genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord.