Äktenskapsskillnad

”Det är sällan man skiljs åt i god sämja, ty om det rådde god sämja skulle man inte skilja sig.”

(Marcel Proust)

Vid skilsmässa ansöker man om äktenskapsskillnad vid tingsrätten där man anger om makarna är överens eller ej. En betänketid på sex månader gäller om man har barn under 16 år. Vid en skilsmässa är det många frågor som måste redas ut såsom boende, uppdelning av egendom, underhåll, vårdnad av barn kvarboenderätt mm.

Välkommen till oss för stöd, råd och juridiskt biträde i tvist vid skilsmässa!

domstolsverkets hemsida hittar du både blanketter för att ansöka om skilsmässa och information om vad en skilsmässa innebär.

Vill du har stöd, råd eller biträde i en tvist är du välkommen att boka tid hos oss för en juridisk konsultation!