Ansökan om bodelningsförrättare

Sökande

Namn, personnummer, adress

 

Ombud (anges om du har ombud)

 

Motpart

Namn, personnummer, adress

 

Saken

Upplösning av äktenskap; nu fråga om bodelningsförrättare

 

Jag hemställer att tingsrätten

förordnar en bodelningsförrättare att förrätta bodelning mellan oss.

/ förordnar advokaten Namn att vara bodelningsförrättare mellan oss.

 

Jag bilägger personbevis, bilaga 1.

Ort datum

Underskrift

Ansökningsavgiften om 375 kr betalas antingen kontant eller sätts in på

tingsrättens postgirokonto (detta framgår av domstolarnashemsida.)

Om ärende om äktenskapsskillnad pågår görs ansökan i det ärendet. Då

behöver inte någon ny ansökningsavgift betalas in.