Samboavtal

Vi, Namn 1 och Namn 2, som sammanbor med varandra avtalar i enlighet med 9 § sambolagen (2003:376) att bodelning inte skall ske när vårt samboförhållande upphör.

Datum

Underskrifter