Upphävande av äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Med upphävande av äktenskapsförord registrerat vid Xstad tingsrätt den ????, ärende ???, Ärende 10109-01, avtalar undertecknade äkta makar genom detta äktenskapsförord att all vår egendom skall vara giftorättsgods. Således finns det i vårt äktenskap inte någon enskild egendom.

Ort datum

Underskrift

Bevittning