Klimatsmart

IMG_0320Vi behöver leva mer klimatsmart. Under kategorin ”Balans” hittar du blogginlägg på detta tema.

Att ändra sitt sätt att leva tar tid. Tid som de flesta av oss inte har. Sjukskrivningstiden har jag ägnat åt livsstilsförändringar. Några av mina tips kan du ta del av under fliken ”Klimatsmart”.