5 Utforskaren

”Jag undersöker. Man måste förstå.”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

“Femmor är nyfikna, vänliga och gör inte så mycket väsen av sig. Deras liv handlar om att samla kunskap och att förstå vad allt handlar om. De sätter sitt privatliv högt och har ett stort behov av att skydda sig själva mot andras intrång i den privata sfären. De har en mental aktivitet som sällan vilar, den är komplex och innehåller så många detaljer att andra får svårt att hänga med då Femman lättar på förlåten. Femman har en extrem iakttagelseförmåga. Många Femmor har dessutom en speciell blick för absurditeter och hiskligheten av olika slag. Denna kombination leder till många skratt, roliga historier och iakttagelser av de dråpligaste slag

Femmor uppfattar detaljer som de sedan använder för att förstå de stora linjerna. Deras sinnen är väl utvecklade – de kan se, höra och märka minsta lilla detalj. Deras mentala förmåga är däremot inkopplad på den stora frekvensen. Här handlar det om sammanhang som kan gå högt upp i universum eller djupt ner i mikrovärlden. Femman tar på sig uppgiften att placera detaljerna där de hör hemma och får en mening. Detta kräver stor koncentration och ostördhet..”

“Femmor tillhör tillvarons stora utvecklare. Här hittar vi de aldrig tidigare tänkta tankarna. Deras nyfikenhet är på en mycket basal nivå. Likt ett litet barn kan de fråga sig varför stjärnorna inte trillar ner, varför det blir aska av bränt trä och i dessa frågor kan det dyka upp svar som helt omkullkastar tidigare kunskap. Deras förmåga att fokusera och i detalj gå in i nya områden eller med nya ögon in i gamla områden, får världen att förändras.”

“Myntets baksida blir ointresse för vanligt socialt beteende, och för många Femmor får partnern ta hand om det sociala livets krav på engagemang och omsorg.”

“Femmor har tålamod. De har en extremt god förmåga att fokusera och ägna sig uteslutande åt det som för tillfället fångat deras intresse. Inget verkar kunna störa dem då de utforskar något ämne eller utför något förbättringsprojekt. En Femma kan mycket väl sitta med i en munter skara sjungande och skämtande vänner och sticka huvudet ner i en forskningsrapport eller roman och lyckas koncentrera sig och samla ny kunskap under festandes gång.”

”Femmor söker ensamhet och trivs med sig själva som sällskap. I ensamheten kan de plocka fram känslor som kan behöva skärskådas så att man vet hur man ska förhålla sig till det man känner och det som händer. I ensamheten finns dessutom fritt spelrum för tankar och reflektioner och Femman kan där få den tid hon behöver utan att riskera att bli avbruten… Många femmor tycker om att vara uppe sent, eller tidigt om man så vill. Tiden då andra sover är bästa tiden för många Femmor, då de verkligen kan få ägna sig ostört åt sina intressen och tankar. Men Femmans självvalda ensamhet kan leda till isolering.

”Femmor älskar modeller och system.”

”Femman vill inte bli involverad eller beroende av andra.”

”Femmor är känsliga människor, som lätt blir missförstådda och uppfattas som ’kalla’ därför att de inte visar sina känslor. Känslorna plockar Femman fram i enskildhet, där de i lugn och ro kan analyseras och förstås.”

”Femman har en inneboende rädsla för att inte ha det som krävs för att klara sig i en otrygg värld. Och det man behöver för att klara sig är kunskap och egen tid.”

”Bygger upp en osynlig mur mellan sig själva och omvärlden. Bakom denna mur kan de iaktta andra utan att själv bli iakttagna.”

”Behöver tid att ställa om sig själv och sina tankar.”

Stressben till Sjuan

“Då Femman blir känslomässigt pressad eller känner att hennes gränser överskrids isolerar hon sig ännu mer och drar sig inom sitt skal och sin tankevärld. Hon får svårt att tänka och prata på samma gång, blir tyst samtidigt som en febril aktivitet startar inne i huvudet. Hon uppvisar mönster som påminner om autism. Femman närmar sig också den outvecklade Sjuan. En mental verklighetsflykt blir följden, hon mister sin inre balans och översköljs av orealistiska idéer. Femman blir pladdrig och kan uppfattas som respektlös, både i förhållande till sig själv och till andra.”

Negativ spiral: 

Rädsla för att mista sin kompetens och inte kunna behärska livet.

”Hon samlar kunskap och saker. Femmor känner sig osäkra och rädda för att inte veta tillräckligt mycket för att agera och ta plats i världen. De drar sig undan människor, lever sitt liv mer och mer i egna utrymmen och på tider då de slipper konfronteras med människor. ”

Röd flagg: ”Känsla av att man aldrig kommer att hitta sin plats i världen och bland andra människor.”

”Blir aggressiv och fientlig mot alla som uttrycker annan åsikt. Utvecklar mörka fantasier och en oavbruten mental aktivitet som hindrar henne från att sova och tänka klart. Längst ner på utvecklingsstegen hittar vi den psykotiska nivån som ofta handlar om hallucinationer och olika former av splittrad personlighet.”

Trygghetsben till Åttan

“När Femman är energifylld och trygg kan hon koppla av och tillåta sig att delta i olika sociala sammanhang, ha idéer och se till att få dem genomförda. Femman får också tillgång till den mogna Åttans mönster och blir då mer dominerande och börjar styra och ställa. Hennes normala sätt att endast tänka igenom saker och ting avlöses av aktiva handlingar där Femman helt plötsligt börjar agera. Femman kan bli otroligt charmerande, både lekfull och samtidigt stark och säker. Här närmar sig Femman sin essens. 

4:a vinge – Nydanaren

Går sin egen väg. Nyskapande, vill vara unika och hitta något område att utforska som ingen annan gjort före dem.

”De har svårt att inordna sig i andras regler och strukturer och har svårigheter med inkännandeförmågan gentemot andra människor. De ser humorn i tillvaron och skönheten i intellektuella ting. ”

”När de mår dåligt blir de verklighetsfrånvända.”

 

6:a vinge – Problemlösaren

Enneagrammets mest intellektuella typ.”Nörden – som är som ett stort barn, socialt klumpigt, naivt och ibland okänslig men ändå omtyckt för sin oskuldsfullhet.”

”Dessa Femmor är mer utåtriktade än den andra vingen och intresserade av det som sker ute i världen. De är lekfulla och drivs av önskan att utveckla något användbart. Då de mår dåligt visar de misstänksamhet och börjar argumentera utan anledning och på ett aggressivt sätt.”

Den självbevarande Femman

”extremt oberoende och självständig. Hon har enkla vanor och behöver inte omge sig med så mycket – allt för att slippa bli beroende. Hon upplevs som egocentrisk, ser till sina egna behov och håller igen på allt som kan uppfattas som energitjuvar. Dessa femmor är mycket privata och värdesätter att få plats och tid för sig själva – något som de uppfattar som nödvändigt för att kunna existera, De älskar ensamhet och är nog enneagrammets mest introverta personlighetstyp. 

Språk

“De talar gärna man-språk. De har en resonerande stil och talar i termer av orsak och verkan och med en blandning av detaljer och abstraktioner som kan vara svår att följa för den som lyssnar. Det är som om de öppnar dörren in till sin innehållsrika tankevärld och låter några tankar komma ut som ord. Detta leder ofta till att den som lyssnar inte har all bakgrundsinformation som kan behövas för att förstå vad Femman pratar om. De kan emellertid vara briljanta föredragshållare och historieberättare, åter handlar det om planering och förberedelse för att få alla ord och tankar på rätt plats. Femman har också svårt för kallprat. 

 

Karaktärer

Häradsskrivaren (självbevarande med 6:a vinge)