Trolldomskrisen

Trolldomsprocesserna

Ankarloo, Bengt 1984, Trolldomsprocesserna i Sverige, andra upplagan, Stockholm.

Inger, Göran, Svensk rättshistoria. Liber Tryck, Stockholm 1986, upplaga 3:1.

Krönigssvärd, Carl Gustaf 1972 (1845–1849) Blåkullafärderna eller Handingar om Trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668 – 1673, bd I – III, Stockholm.

Lagerlöf-Génetay, Birgitta, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671, Akademitryck AB, Stockholm 1990 (Benämnd BGL)

Lennersand, Marie & Oja, Linda, Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671, Gidlunds förlag, 2006. (Benämnd Livet går vidare)

Lennersand, Marie & Oja, Linda 2001a, När djävulen vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667.1671. Karolinska förbundets årsbok

Levander, Lars, Livet i en älvdalsby före 1870-talet, S

Medeltiden

Harrison, Dick, Jarlens sekel – En berättelse om 1200-talets Sverige, Ordfront Förlag, 2002.

Vasatiden

Stormaktstiden

Möller, Håkan, Lyx och Mode i Stormaktstidens Sverige, Bokförlaget Atlantis 2014

Sandén, Annika, Missdådare – Brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Bokförlaget Atlantis AB, 2014

Kyrkohistoria

Malmstedt, Göran – Bondetro och kyrkoro, ScandBook AB, Falun 2007

Malmstedt, Göran – En förtrollad värld, ScandBook AB, Falun 2018

Martling, Carl Henrik – Fädernas kyrka och Folkets, Verbum 1992

Dalarna

Levander, Lars, Livet i en älvdalsby före 1870-talet, Stockholm 1914

Boktips – romaner

Kent, Hannah – En mörderska bland oss