Handbok i företagande

När jag läste mina blogginlägg från ambassaden inser jag att det finns ett bra underlag för en handbok i företagande.

Varför inte lägga den här på bloggen? Då blir den ett levande dokument där andra företagare också kan bidra med sina erfarenheter. Dessutom sparar vi miljön genom att inte trycka den.

Detta är bara ett första utkast. Kommentera gärna vilka område du tycker är viktiga.

1) Starta företag (Enskild firma, Handelsbolag, Aktiebolag, Kommanditbolag och ekonomisk förening)

2) Vem kan hjälpa mig med det administrativa? (Anmälningar skatteverket, bokföring och deklarationer)

3) Affärsplan och visioner

4) Varumärke och profilering

5) Marknadsföring

6) Humankapitalet -Rekrytering, kompetensutveckling och personalfrågor

7) Strukturkapital – kan man kalla avtal och organisation så?

8) Företagskultur

9) Ledarskap – Ledare utan titel

10) Mål och uppföljning

11) Expansion och finansiering