Krig

Svenska krig 1521-1814 av Ulf Sundberg

1521-1523 Befrielsekriget – Gustav Vasa

1534-1536 Deltagande i Grevefejden
1554-1557 Stora ryska kriget
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1563-1568 Första polska kriget
1570-1595 25-årskriget mot Ryssland
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1600-1629 Andra polska kriget
1609-1610 De la Gardieska fälttåget
1610-1617 Ingermanländska kriget
1611-1613 Kalmarkriget
1630-1648 Trettioåriga kriget
1643-1645 Torstenssonskriget
1654 Första bremiska kriget
1655-1660 Karl X Gustavs polska krig
1656-1661 Karl X Gustavs ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs första danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs andra danska krig
1666 Andra bremiska kriget
1674-1679 Karl XIx krig
1700-1721 Stora nordiska kriget