Det materiella

Hur såg det ut i huset? Vad ägde en kvinna i Älvdalen? Vilka kläder hade de?