Våren 1668

”I förlidna våras hava de samlat alla de barnen tillhopa hos [fol. 30v] Trepp Marit som de trodde skulle vara av detta Satans parti anfäktade och skulle vaka med dem om en natt då sade Erik sig hava sett Satan inkommandes genom dörren gått fram och satt sig i Trepp Marits dotters förb.da Annas rum om sina 4 år som insomnad var, och rätt som han satte sig ned, vart han lik flickan, men flickan in momento farit ut genom dörren, därutav Erik förvandlades i ansiktet och så vart betagen, att han inte kunde tala något förrän när dagen blev, då uppenbarade han vad han sett hade, modern tilltalt sin dotter därom och hon bekänt sig hava varit till vägs.
Erik säger ock att b.da flicka Anna skall i somras hava sagt det Marit Matsdotter haver några resor henne haft med sig till Blåkulla.
Berättar desslikest att han hade sett om aft[n]arna huru trollkäringarna foro till vägs norråt, och allra mest i vintras.”