Bond-Elin Göransdotter

Född: ca 1628

I verkligheten var hon gift med Jacob Andersson, men i boken är hon gift med Styrvolten (som i verkligheten var gift med Bond-Elins syster, Anna).

Barn:

Anna (1655-1720)

Karin (1658-1716, bodde hos fosterföräldrar från 1668)

Anders (1663-1709)

Kerstin (1667- efter 1696)

”Denna Bond-Elin nekade alltfort och måtta man låta slå jungfrur på henne, dock var det allt fåfängt. Medlertid hon var under torturer, stodo alla barnen runt om henne och bådo henne bekänna.”

Ovanstående text har ersatts med:

”Uträttade hos henne inga goda ord eller något lockande. Lät alltså Hans Nåde landshövdingen slå trähandklovar på henne.”

Bond-döttrarnas stuga