Riksrådet

Blåkullafärderna III s 45 och Ankarloo sid 239

Hösten 1669 diskuterades trolldomen i riksrådet. Flera antyder att blåkullafärderna inte är verkliga, kroppsliga utan idel illusioner och förbindelser.

Riksrådet Mattias Björenclou: ”Fastän djävulen bedrar dem, är de som drivs av honom själva causae efficientes, dvs även där kroppsliga transporter inte förekommer, är de inblandade likväl skyldiga. Redan att subjektivt uppleva och acceptera samröre med den onde är ett brott.”