Lissle-Mats Nilsson (1658-1719)

Vallade getter med Gertrud och började bråka om en smörgås. Under bråket gick getterna över älven till Lissle-ön. När han kom hem berättade han för sin far att Gertrud gått över vattnet när hon hämtade getterna.

Den 4/9 1668 anger Gertrud att hon tagit honom med sig till Blåkulla, men han förhörs inte vid extratinget.

Lissle-Mats tillhörde Gyris-släkten.