Kettis Per Hansson (1606-91)

Släktförhållanden

Se Kettis-släkten

Barn:
Lars Persson, 1647-1669
Kerstin Persdotter, Åsen, 1631-1717
Bertil Hans Persson, Åsen, 1635-1706
Anna Persdotter, Åsen, 1644-1725

Förtroendeuppdrag

Nämndeman (1648 och framåt), sexman, vald till riksdagsman 1668 och socknens företrädare i flera ärenden under 1660-talet.

Tumultet 1667

Företrädde Älvdalen i förhandlingarna efter Tumultet.

Sommaren 1668

Förmodligen var han fortfarande i Stockholm i september 1668. Riksdagens beslut och ”biavsked” är daterat den 22 september 1668.

Citat för att förstå Kettis-Per-Hans

 

Utseende (anteckningar saknas)

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Domaren