Ärkebiskop Laurentius Petri (1531-

Olaus Petri studerade för Luther i Wittenberg.

Gustav Vasa utsåg Olaus Petri till Stockholms stadssekreterare och predikant.

Vid 1527 års lag fick Gustav Vasa riksdagens godkännande att dra in biskoparnas slott och klostrens överflödiga egendomar till kronan. Reformatorerna tillerkändes – liksom katolikerna – rätt att förkunna sin lära. Detta var en seger för reformationen.

Samma år utgav Olaus Petri de första psalmerna på svenska.

1530 förbjöds den latinska mässan i Sverige.

1531 utsågs Laurentius Petri (yngre bror till Olaus Petri) till ärkebiskop utan påvens erkännande. Skälet till att han utsågs var att Gustav Vasa ville bli vigd av en ärkebiskop.

1539 kom Olaus Petri i onåd.

1541 kom den första kyrkobibeln på svenska

Laurentius Petri kämpade mot extremt lutherska och kalvinistiska strömningar. (Erik XIV påverkades av kalvinismen). Kung och ärkebiskop stod enade mot katolicismen som fortfarande var stark på landsbygden.

1567 kom den första svenska psalmboken