Biskop Olof Laurelius (Västerås 1647-1670)

Olof Laurelius bekämpade energiskt det han ansåg vara oegentligheter, avvikelser och oseder (katolska inslag, prålig klädsel, sabbatsbot, vanrespekt för prästerskapet och släpphänthet gentemot syndare).
Mål: stärka kontrollen. Utgångspunkt: skräcken för Guds straff som skulle drabba landet om folk fortsatte synda. ”Häxornas bortförande av barn och över huvud taget Djävulens raseri uti Österdalarna såg han som ett exempel på hur Gud straffade människorna.” MLLO sid 88. Trolldom: realesuppfatning=ansåg att berättelserna om Blåkulla hade sin bakgrund i verkliga händelser Behandling av trolldomsanklagelser: skydd av de förda barnen och stränga straff mot ”häxorna”.(jmf illusiones-synen=Blåkullaskildringar ansågs som grundade inbillningar ofta orsakade av Djävulen)Bis

Olaus Laurelius 

1585-1670

Olaus Laurentii Laurelius, född 10 augusti 1585 i Håtorps by, Lyrestads socken i Västergötland, död 6 april 1670 i Västerås, var en svensk biskop och professor. Han var rektor vid Uppsala universitet 1630 och 1637, och ledde prästeståndet i riksdagen i ärkebiskopens ställe.

Han räknas som en av 1600-talets viktigaste teologer i Sverige och var under  ortodoxins epok sv kyrkans normerande teolog. Läs mer.

Han gifte sig 1622 med Margareta Kenicia, en dotter till ärkebiskop Petrus Kenicius och Margareta Hansdotter Gammal. Deras son Lars adlades 1653 med namnet Lagersköld, men slöt själv sin ätt. Dottern Margareta Laurelia gifte sig först med professor Erik Odhelius och därefter med dennes efterträdare som pastor primarius i Stockholm Nicolaus Rudbeckius, vilken senare blev svärfaderns efterträdare som biskop i Västerås. Dottern Katarina gifte sig först med Johan Matsson Wijnblad och sedan med Johan Forbes.