Nämnden

Här kan du läsa mer om nämndens roll. 

I september 1668 bestod nämnden av

Anders Larsson i Lissleby

Olof Matsson i Looka

Mats Sörensson i Nohre

Jöns Andersson i Uthmedland

Per Hansson i Rijsa

Anders Mårtensson i Morkarlby

Olof Pålsson i Venian

Mats Jansson i Bonäs

Skinnar Olof Laarsson på Soll

Per Matsson i Elfvedahls kyrkieby

Mats Persson i Vomhus

Mats Larsson i Uthmedland