Trolldomsanklagade

Domskälen beträffande Look Anna (Bland-Anna), Knåpar Elin i Brunnsberg och Gyris-Marit lyder så här:

”kunna så väll för dhe starke skäl och vittnen emot dem är (som efter ett mödosamt arbetande) deras egen tillkomna bekännelse skuld för den trolldomslast de i många samfälte år har brukat. Därigenom har de afsagt sig sin Guds skapare, blivit satans trälar, fört flera med sig på den onda vägen, och gjort sin nästa mycket skada på hans egendom och hälsa. Därför kan de inte befrias från det straff som Gud utdömer enligt Exodi 22:18. ”

Av protokollet från det extraordinarie tinget framgår att dessa tre utsatts för särskilt hårda förhör. Är det Erich Erichssons syner som får Fjärdingsmannen och nämndemännen att leta efter de gamla?