Knåpar-Elin (ca 1598-1669)

Släktförhållanden

Föräldrar och syskon okända. Änka.

Barn: troligen Knåpar Erik Jonsson, Åsen (1615-73)

Fjärdingstinget, juni 1668

”Kn[åpar] Elin änka övertygade dessa små barn hava varit i Blåkulla, efter hon var gammal satt hon stilla på bänken och knopade sig. 8 dagar efter Pentecoste haver hon tagit en vit ko som kyrkoherden tillkom, och red på, och då bekänna de att efter hon var gammal orkade hon intet rida så fort, och de andra hunno henne på vägen, omsider bekänner hon detta sant vara, och att den onde haver henne befallt, att hon intet skulle tro vad präster säga, och hon haver bekänt desse med sig. Skorde Karin på Åsen, Ris Anna med sin dotter, Marit och Anna Larsdotter, Per Hanssons dotter, h[ustru] Kerstin och M[ats] Mick[elsson], ”

Extraordinarie ting, september 1668

Karaktär

Utseende

Karaktärsutveckling