Satans bok

Från Fjärdingstinget, juni 1668

Gertrud: 

”Gertrud berättar att när de små barnen komma till infernum tager den onde dem så vänligen emot och, skär dem i det lilla fingret på deras vänstra hand, och tager av deres blod och skriver deras namn uti en stor bok med svarta blan uti boken. Ett förskräckligt ting förtäljer Gertrud, dum in inferno fuisset, advenit anus Norigæ more vestita, haver med sig ett litet spenbarn ibland andra barn, då frågade den onde modern om barnet var hemma kristnat och vad dess namn var, säger hon Kerstin Olofsdotter, då tog den onde barnet av henne bak om sin rygg, och döpte det med etter och vatten [s. 11] vilket han både i huvudet och i munnen på barnet lät, och i det stället barnet haver förr avsagt djävulen och hans gärning och väsend[e] och till sig tagit den H. ande i dopet, så haver fan sedan inmant den onda anden och Satan, och får modern barnet igen.”