Skava klockorna

Förhör med Gertrud vid Fjärdingstinget, juni 1668.

”under vägen skovo de klockorna i [Lill]Härdal, vilket Marit offrade den onde”

”Enär hon i Pingsthelgen hos Länsmannen Lars Olofsson i Älvdalen satt i arrest, haver hon ock varit åstad [s. 9] som hon bekänner på en sopkvast, och skavit klockorna där sammastädes, vilket hon gav den onde, och han hov det samma straxt i sitt smörjehorn, och bekände att om Jultiden fara de åstad och gnaga de klockorna med sina tänder ”