Häxprocessen i Älvdalen

Häxprocesserna i Älvdalen
Häxerierna sprider sig över Sverige och en historia som är så grym och med Kyrkan som utförare, som egentligen skulle vara den som gjorde gott i Jesus och Guds namn.

I Åsen började då häxprocesserna i Dalarna med 12 åriga Gertrud Swensdotter . Hon var i Hommansänget nere vid älven och enligt sägnen blev hon och en yngre pojke (som hon troligen var släkt med) osams om en smörgås. Tumult uppstår och Gertrud slår till pojken.

Fåren har under tiden gått över en del av Österdalälven ut till Lizsleön, eller på rikssvenska Lilla ön. Gertrud får då gå ut och hämta dem. Det kan mycket väl vara lågvatten eller en spegeldamm där så att det ser ut som om hon går på ”älven”.

Är man i trakten idag och tittar skall man komma ihåg att på denna tiden var älven otämjd och idag finns både Åsen dammen och Trängslet utbyggt.

När pojkens far anländer så berättar naturligtvis den yngre pojken detta.

Fadern tar kontakt med prästen i Älvdalen Lars Elvius, och så sätter historien igång. Gertrud och Gålich Anna, som är 5 år äldre, förs att vittna i Lillhärdal mot Stor Märit, som senare avrättas för häxeri genom halshuggning och bränns på bål fast hon erkänner aldrig. Dessa två flickor känner säkert varandra redan eftersom Annas släkt också finns i bla Åsen.

Annas farmor är Gyris Marit.

Gertrud Swensdotter
Gertrud bodde med sina föräldrar Swen Nilsson Hwass f 1630 död 1668 och Sigrid f 1610 i Herrdahl (Lillhärdal) död 1660. Swen hade även två söner. Gertruds farfar var Kettis Nils Jonsson född 1605, som var soldat 1623.

När sedan moder dog så placerades Gertrud hos sin farfars systrar i Åsen, Elin Jonsdotter (1610–1688) och Kettis Christin Jonsdotter (1612-–1697) och den sistnämnda troligen den av dem som bar ansvaret om Gertrud. Gertrud fördes till Åsen av sin farbror Anders Nilsson (han bodde i Gåsvarv) våren 1664. Eftersom Gertrud var född 14/9 1657 var hon alltså då 7 år, andra källor säger att hon var 11 år, 1668, när hon fördes till Åsen. Gertruds far dog 1668. I vilket fall var hon ett barn när hon kom dit.

Hon kom till den rikaste gården i Åsen, Kettisgården, som ägdes av Gertruds farfars far Kittils Jon Olsson (äv Olufson) som dog 84 år gammal 1665.

Då hade Gertrud förlorat sin mor, (om fadern dog före flytten eller efter vet vi ej), flyttat från sin familj och rykten gör sig gällande att fadern tänker eller tänkte gifta om sig med Stor Märit….

Senare i livet fick Gertrud överta gården mot att sköta den och sina fastrar, tyvärr blev hennes liv inte långvarigt men dessvärre mycket omskrivet och gården hamnade i hennes makes ägor.

//I Jan Guillou´s bok häxornas försvarare kan man läsa hur Gertrud i sina bekännelser talar hon även om de vita änglarna i Blåkulla och beskriver en vitklädd man med snälla ögon som säger till henne att hon måste berätta sanningen om Blåkulla för hela folket annars skulle om folket ej bättrade sig hungersnöd och svält drabba hela Sverige.//

Tinget fastställer den 13 september 1668 Gertruds dödsdom eftersom hon även bekänt. Domen ändras sedan till 3:a classis så hon avrättas inte.

Vidare så gifter sig Gertrud den 9 februari 1673 med Lars Mattsson som är son till Gyris Marit.

De får en son 25 april 1675, Matts Larsson, som avlider vid 2 månaders ålder. Gertrud avlider kort därefter 17 år gammal 1 maj 1675. Några ättlingar finns därför ej efter Gertrud utan enbart från hennes makes omgifte.

Matts gifter sedan om sig med Ris-Anna Mattsdotter från Loka som flyttar in på Kettisgården och de får 5 barn.

Gyris Marit Ersdotter eller Erichdotter
Gyris Marit var född 1588 i Åsen och gift med Nils. De fick 5 barn.Hon dog 3 januari 1669, 80 år gammal, i Falu stenhus där hon satt i väntan på avrättningen för häxeri skall verkställas.

I häxprocessen var hon omtalad som ”den värsta av trollkonorna”.

Hon dog före verkställningen och fick ligga kvar där bland de andra fångarna till ”deras förskräckelse” fram till den 29 januari, dvs i 26 dagar, då hon brändes på bål på galgbacken i Falun.

Lövjeri hade hon lärt från en sedan länge död kvinna vid namn Bälter Karin.

Gyris Marit utsattes för jungfrun, först den ena handen och sedan den andra. Tillslut erkänner hon under denna toryr.

Gålich Anna Olsdotter
Anna född 1652, var barnbarn till Gyris Marit. Anna fördes med Gertrud Swensdotter till Lillhärdal för att vittna den 1 oktober 1668 mot Stor Märit som var häxanklagad. Senare blev även Anna utpekad som häxa.

Hon halshöggs och brändes på bål den 19 maj 1669 vid Mjågen i Älvdalen. Anna var då 17 år. En av dem som fick bevittna halshuggningen och bålet var Gertrud Swensdotter.

Gertruds son Matts var kusin med Gålich Anna som redan avrättats när han föddes.

Avrättade i Mjågen, Älvdalen 19 maj 1669 för häxeri Lars Persson född 1648 i Åsen. 21 år.

Gålich Anna Olsdotter född 1652 i Loka. 17 år.
Lok (Bland) Anna född 1598 i Loka. 71 år.

Brita Andersdotter född 1648 i Karlsarvet. 21 år.

Texten är lånad från: Carina Sehlgård