Kyrkans litteratur

Paulinus’ Erhica Christiana

ej föreskriven lärobok men välkänd och allmänt läst.

I teologutbildningen användes flera tyska arbeten i kasualteologi, som utförligt behandlar trolldom och magi.

Dedekenns – Thesaurus

En samling auktoritativa uttalanden av fakulteter, synoder, domstolar och enskilda författare. Utgiven på 1620-talet och speglar en äldre, konservativ och försiktig, tysk tradition. Främsta auktoritet är Augustin Lerchheimer (pseudonym för heidelbergprofessorn Herman Wilken som 1585 pläderade för en återhållsam praxis.)

Balduins  – Tractatus

Resonerande utläggning kring valda samvetsfrågor och ansluter sig till moderna auktoriteterna Bodin och Binsfeld. Balduin ställer frågan om den världsliga överheten gör rätt i att utkräva dödsstraff av häxor och trollkarlar. Tio skäl anförs;

  1. Guds egen lag kräver det
  2. den därmed överensstämmande naturliga lagen, vilket hedningarnas rätt visar
  3. Genom djävulsförbundet avsvär de sig Gud, ett brott långt mera fruktansvärt än mord, hor eller stöld.
  4. Det kan påvisas att häxor är avgudadyrkare
  5. Det kan påvisas att häxor är mördare
  6. Det kan påvisas att häxor är äktenskapsbrytare
  7. Det kan påvisas att häxor är tjuvar
  8. Det är alltså inte utan den största skada för staten som de tolereras
  9. Åtminstone de äldsta och mest förhärdade (maturrimae) bör tagas av vägen
  10. Så föreskriver också alla de visaste lagstiftarna dödsstraff för sådana människor