Actore non probante reus absolvitur

Bevisbördan åvilade käranden och någon särskild prestation krävdes inte av den anklagade