Carolina

Tysk lagstiftning från 1500-talet där bl a exempel på indicia ad torturam togs upp.

Ankarloo skriver på sid 256 ”De föreskrifter beträffande bruket av tortyr, de indicia ad torturam som där exemplifieras, har betecknats som så restriktiva, att de i en modern rättsprövning utan vidare skulle ha räckt för fällande dom. Denna stringens i teorin har emellertid inte kunnat hindra en betydligt lösligare praxis. Inte minst i trolldomsprocesserna begagnas indicia ad torturam av en art och i en omfattning som är främmande för Carolina.”