Crimen

Crimen excepta

Ett brott som var särskilt avskyvärt, t ex Majestätsbrott. (Se vidare doktrin.)

Crimen excepta et occulta

Ett brott som både var särskilt avskyvärt och svårt att bevisa då det utfördes i det fördolda. (Se vidare doktrin.)

Crimen laesae maiestatis divinae

Kyrkan och teologerna gick i spetsen för en analogvis tillämpning av den romerska rättens majestätsförbrytelser. Det innebar att avfall skulle avhjälpas med världsliga straff och inte betraktas som ett andligt brott.