Maleficium

ursprungligen misshandel och andra aktiviteter, förgörning
Genom protestantismen kom all magi att förknippas med Satan. Tidigare hade det gjorts en åtskillnad mellan vit och svart magi. (Ankarloo sid 228)