Nämndsprocess

Nämndsprocessen innebar en materiell prövning av målet och undersökningsprincipen var central. Nämnden skulle noggrant undersöka målet och framleta sanningen och så värja eller fälla, dvs avgöra sakfrågan. Efter att nämnden avgjort sakfrågan skulle domaren se till att domen överensstämde med lagen.