Pactum

Avtal med Satan som innebar att man vände sig från Gud.