Teokratiska straffdoktrinen

Krävde ovillkorliga dödsstraff för vissa i bibeln angivna brottskategorier.