Tormentum insomniae

Allmänt förekommande tortyrform på kontinenten som omtalas med utförlighet i de juridiska handböckerna.

Den misstänkta hindrades från att sova, vanligen genom att tvingas att stå upp.