Andliga domstolar

Den andliga domstolsrätten utövades av domkapitlet.

Kompetensområde

  1. Religionsmål eller mål, som angick den rätta läran eller religionen
  2. Ämbetsbrott av präst eller med honom likställda medlemmar av det andliga ståndet
  3. Trolovnings- och äktenskapsmål