Regional indelning

Källa: JARLENS SEKEL av Dick Harrisson

1200-talet

Lagsagan och ”landet”

Motsvarar dagens landskap. Inom lagsagan tillämpades samma lag. Dalarna utgjorde en lagsaga med egen lag.

Fyra gånger om året hölls landsting under ledning av lagmannen – en av rikets mäktigaste män. Landstinget var öppet för alla fria män.

Härad = Götaland

Leddes av lokal storman som hade titeln häradshövding (latin prokurator).

Ansvarsområde: döma på tinget, verkställa domar, gripa fredlösa, bevaka rätten till häradsallmänningar samt ett allmänt ansvar för vägar och broar.

Hundare = Svealand

Leddes av kungens länsman samt två domare. Länsmannen sammankallade tinget där minst en av domarna måste vara på plats.

Både härad och hundare var indelade i kvoter; hälfter, tredingar, fjärdingar och åttingar.

Fjärdingsting

Ett ting som ett fjärding förfogade över och leddes av en fjärdingshövding.

Fjärdingarna utgjorde kollektiva enheter i kampen mot rovdjur.