Underrätter

Underrätter på landet

Häradsting

Däröver lagmansting, men efter hovrättens inrättande 1614 gick alla brottmål direkt från häradstinget till hovrätten. Lagmanstinget behandlade fortsättningsvis bara tvistemål som överklagats.

Underrätter i städerna

Kämnarsrätt (om staden var så stor att det fans en sådan domstol)

Rådhusrätt