Kristinas straffordning 1653

Ur Svensk rättshistoria av Göran Inger

”Överrätterna hade vänt sig till drottningen och föreslagit, att hovrättspraxis skulle införas även vid underrätterna, vilket drottning Kristina biföll. Med straffordningen 1653 infördes alltså en enhetlig straffrättspraxis vid alla landets domstolar.