Moseböckerna

Karl IX eftersträvade enhetlig lagstiftning. Intressemotsättningar kung, adel och kyrka gjorde att han valde att trycka upp Kristoffers landslag, Upplandslagen, Östgötalagen och Hälsingelagen. Till dessa tryckta lagar fogade han även utdrag ur Moseböckerna och uppmanade domstolarna att döma efter Guds lag.

Vad gällde trolldom tillämpades Exodus 22:18

”En trollkona skall du icke låta leva.”

Men vem var trollkona? Definition saknades och utanför hovrätten var det få som kände till prejudikaten.

 

Än idag finns det religioner som menar att tusen år gamla texter skall tillämpas.