Platsen för verkställighet

Fram till 1876 skedde avrättningar på den lokala galgbacken, som ofta var väl synlig.

”Enligt folktron skulle den dödsdömde bli fri och domen mist sin kraft, om den dödsdömde strax före avrättningen lyckades kasta sig över de två ringarna och rymma. Därför var man alltid noga med organiseringen av spetsgårdarna så att den dödsdömde inte lyckades fly. Placeringen av spetsgård var en tvivelaktig belöning för gjorda förtjänster.” Se wikipedia.

Två ringar av män bildade spetsgård runt den dödsdömde under avrättningen. ”Den inre karlringen höll käpparna åt ett håll och den yttre karlringen åt det motsatta hållet i kors mot den inre ringens käppar.”

Länkar

På wikipedia finns länkar till kända galgplatser.

Bohusläns museum

Häxmyran