Älvdalens kyrkby – söder om kyrkan

"Vy söderut från kyrktornet mot Lassisgårdne och Östermyckelängs by strax före järnvägens tillkomst. Foto C. Ehrner omkr 1895" ur "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt" av Helge Lindberg
”Vy söderut från kyrktornet mot Lassisgårdne och Östermyckelängs by strax före järnvägens tillkomst. Foto C. Ehrner omkr 1895” ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg
"Från kyrktornet mot söder strax efter järnvägens tillkomst; t.h. kolbryggan och lokstallet. Foto Tenn Lars i början på 1900-talet" ur "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt" av Hugo Lindberg
”Från kyrktornet mot söder strax efter järnvägens tillkomst; t.h. kolbryggan och lokstallet. Foto Tenn Lars i början på 1900-talet” ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Hugo Lindberg
"Vy söderut mot Lassisgården och järnvägsstationen; t.h. kolbryggan (bortom lokstallet) där kolkörarna tömde sina kolryssar för vidare befordran. Foto C. Ehrner omkr. 1905." Bilden hämtad ur "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt" av Helge Lindberg
”Vy söderut mot Lassisgården och järnvägsstationen; t.h. kolbryggan (bortom lokstallet) där kolkörarna tömde sina kolryssar för vidare befordran. Foto C. Ehrner omkr. 1905.” Bilden hämtad ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg