Älvdalens kyrkby norr om kyrkan

"Bygatan söderut omkr 1907." Foto okänd fotograf. Bilden är hämtad ur Helge Lindbergs bok "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt"
”Bygatan söderut omkr 1907.” Foto okänd fotograf. Bilden är hämtad ur Helge Lindbergs bok ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt”
"Vy över Kyrkbyn norrut med Kaplansgården i förgrunden. Fotot (av C Ehrner) är taget från kyrktornet strax före 1913. Bilden är hämtad ur "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt" av Helge Lindberg.
”Vy över Kyrkbyn norrut med Kaplansgården i förgrunden. Fotot (av C Ehrner) är taget från kyrktornet strax före 1913. Bilden är hämtad ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg.
"Vy över Kyrkbyn norrut med Kaplansgården i förgrunden. Fotot är taget från kyrktornet och synes vara från åren strax efter 1913. Tingshuset stod färdigbyggt hösten 1913. Foto troligen Tenn Lars." Bilden är hämtad från Helge Lindbergs "Älvdalens kyrkby när seklet var ungt"
”Vy över Kyrkbyn norrut med Kaplansgården i förgrunden. Fotot är taget från kyrktornet och synes vara från åren strax efter 1913. Tingshuset stod färdigbyggt hösten 1913. Foto troligen Tenn Lars.” Bilden är hämtad från Helge Lindbergs ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt”
"Vy över Kyrkbyn från norr med intressanta detaljer för den skarpsynte läsaren. Foto Tenn Lars tiden 1904-05". Ur Älvdalens kyrkby när seklet var ungt av Helge Lindberg
”Vy över Kyrkbyn från norr med intressanta detaljer för den skarpsynte läsaren. Foto Tenn Lars tiden 1904-05”. Ur Älvdalens kyrkby när seklet var ungt av Helge Lindberg

"Vy från hotellets torn med fr.v. Bergens och Hedfors gårdar; kyrkan i bakgrunden med sin gamla huv. Foto C. Ehrner sekelskiftet 1900." Ur Älvdalens kyrkby när seklet var ungt" av Helge Lindberg
”Vy från hotellets torn med fr.v. Bergens och Hedfors gårdar; kyrkan i bakgrunden med sin gamla huv. Foto C. Ehrner sekelskiftet 1900.” Ur Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg