Kyrkstallar

“Sockenborna skulle ju förr enligt den gamla kyrkolagen bevista söndagens högmässa. Man fick inte utebli tre söndagar i rad. Folk utifrån byarna brukade därvid komma ned redan på lördagskvällen. De inkvarterade sig i gårdarna i Kyrkbyn. Uppe i Dal t ex kunde det vara fula stugan med kyrkfolk på lördagsnätterna. Till julhelgen var det “fullpackat”, berättade … Anna Östlund (barnfödd i Dal) för mig 1938.

Några byar, Åsen, Brunnsberg, Blyberg och Garberg hade dock egna kyrkstallar, försedda med britsar där man kunde övernatta. En del sådana ställen kunde till och med värmas upp. Öster om Hedforsgården var det fullt med kyrkstallar och ungefär där Handelsbolagets affärshus senare uppfördes (Dalgatan 71) låg det en samling kyrkstallar, likaså på platsen där Karl Perjöns 1023-25 byggde sitt bostadshus (Dalgatan 63). Kyrkstallarna låg klungvis samlade allt efter bytillhörighet. Det här med kyrkstallarna för 100 år sedan kunde Lars Hård (f. 1856) klart redogöra för när jag utfrågade honom 1938.

Fördöljas bör väl inte att karlarna var mycket angelägna om att hinna ned till Kyrkbyn på lördagskvällen innan Klubben stängde.”

Ur “Älvdadens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg.