Karl X Gustav

Fyra av Gustav Vasas söner överlevde till vuxen ålder.

Erik XIV (1533-1577)

Johan III (1537-1592)

Hertig Magnus (1542-1595), sinnessjuk, anfader till Helena Yxkull.

Karl IX (1550-1611)

Karl IX var gift två gånger. I första äktenskapet föddes dottern Katarina, gift med Johan Kasimir och mor till Karl X Gustav.

I andra äktenskapet föddes Gustav II Adolf, far till Drottning Kristina.

Hösten 1640 vistades den 18 årige Karl Gustav vid hovet.

Följande citat är hämtade ur Lena Rangströms ”En brud för kung och fosterland”, Fält och Hässler, Värnamo 2010.

”Karl Gustav kände sig förödmjukad och ansåg sig behandlad under den värdighet han hade rätt till. Han var sysslolös, kände sig osedd och började umgås med en krets unga lättingar och libertiner vid hovet. Efter månader av kortspel, supande, bollhusbesök, jaktpartier och kopiöst ätande kunde ingen undgå att han förändrats. Kristina skrev djupt oroad till Johan Kasimir och bad att han skulle sända Karl Gustav till kriget i Tyskland – vid hovet kunde han inte längre stanna ”med god reputation”. Det blev hans räddning.

Sommaren 1642 begav han sig till Lennart Torstenssons arméhögkvarter utanför Leipzig och här fick han den uppskattning han sökte men inte fått i Stockholm. Karl Gustav var orädd och kastade sig hela tiden in i nya farligheter. I hären kände han sig hemma och hans befordran lät inte vänta på sig. Kontakten med Kristina upprätthölls under hans tre år långa bortovaro. Karl Gustavs brev finns inte längre kvar men flera av hennes, och det finns inget tvivel om att det var en allvarligt förälskad tonåring som skrev till sin älskade kusin. Hon längtar efter honom och önskar inget hellre än att åter få tala med honom. Glömma honom ska hon aldrig. I ett brev från 1644 talar hon om sin önskan att få gifta sig med honom – en önskan som hon hoppas att han delar – men hon ber honom ge sig till tåls några år. Först då hon har kronan på huvudet och han har skapat sig ett anseende som officer, kan det bli verklighet. Till dess måste de hålla sin dröm hemlig och hon ber honom använda chiffer i sina brev.

Mot slutet av år 1645 återvänder Karl Gustav till Stockholm. Kristina mötte honom med hedersbetygelser. Men det var en förändrad ung man som stod framför henne. Både sinne och kropp hade formats under bortovaron. Den slanke ynglingen hade förvandlats till en fetlagd, förhärdad och lite grov soldat. Vid hovet blev han nu den som stod drottningen närmast och därmed främst i hovkretsen.”

1647 fick Karl Gustav hennes slutliga avslag på frieriet. ”kanske hade hon vuxit ur sin tidiga tonårsförälskelse. En bidragande orsak kan ha varit hennes svärmeri för den vackre Magnus Gabriel De la Gardie som sedan några år uppträdde vid hovet. En annan trolig förklaring är att hon avskräcktes av de rykten om Karl Gustavs ohämmade dryckesvanor och erotiska eskapader som nått henne. De senare hade redan år 1645 givit upphov till en son som döptes till Carolus efter fadern. Modern var en böhmisk adelsdam vid namn Ludmilla Jankowska von Lazan. Karl Gustav adopterade pojken, förde honom med sig hem till Sverige och sörjde väl för hans uppfostran. Hans vistelse i landet kan ju knappast ha undgått Kristina, och under de närmaste två åren hemma iSverige gav sig Karl Gustav in i en rad förhållanden som resulterade i ytterligare tre söner, Gustav Carlsson, Samuel Carlsson och Nils Carlsson.”

Den 6 juni 1645 avsade sig drottning Kristina kronan och samma eftermiddag kröntes Karl X Gustav till kung.

Den 24 oktober 1645 ägde Karl X Gustavs bröllop rum i Stockholm.

Bröllopet följdes av drottningens kröning den 26 oktober och flera olika banketter, baletter och ridderliga upptåg.

Den 14 november höll Magnus Gabriel De la Gardie upptåg och festligheterna avslutades med greve Robert Douglas upptåg den 20 november.

Karl X Gustav drog snart ut i krig och avled sex år efter äktenskapet. Sonen Karl XI var då 4 år och Hedvig Eleonora 24 år. I den förmyndarregering som tillsattes för sonen blev Hedvig Eleonora  ordförande. Hedvig Eleonora hade ett starkt intresse för de sköna konsterna.