1569-1600

1569 Kröns Johan III till kung. Drottningen, Katarina Jagelonica är polsk prinsessa och troende katolik.

1567 Den första psalmboken på svenska trycks

1576 Johan III:s röda bok utgavs

1587 Sigismund blir kung i Polen.

1592 Johan III dör och Sigismund blir även kung i Sverige

1593 Uppsala möte avslutar den liturgiska striden. Kyrkotukten ska utövas med stränghet.

1595 Karl IX tar ledningen i riket

1598 Sigismund besegras

1600 Karl IX kröns till kung