Orsa

På decembertinget 1669 dömdes fem personer till döden i Orsa. Torbjörn Näs har transkriberat de 51 sidorna protokollstext. Handlingarna från trolldomskommissionens besök i Orsa har tyvärr inte kunnat återfinnas.

I decembernumret 2019, nummer 45, av Släktforskning i Ovansiljans medlemstidning Genklang har Torbjörn Näs redogjort för de anklagade och refererat vad de anklagades för. Torbjörn Näs driver även sidan Dalarötter där du kan kontakta honom för att beställa Genklangs nummer 45.

Hur många avrättades i Orsa?

Nedanstående citat är hämtat från tidningen Genklang.

Uppgifterna är lite oklara, och varierar från olika källor. Men vi vet att det i december 1669 utfärdades fem dödsdomar i Orsa.

Det dröjde dock ända tills januari 1671 innan alla dödsdomarna kunde bli fastställda. En av de dömda avrättades inte utan dog en naturlig död, Krönigssvärd anger att hon och sex andra i Orsa blev dömda från livet.

Efter decemberrättegångarna 1669 hölls inte några mer rättegångar på över ett år. I januari 1671 togs nästa steg, då en trolldomskommission rannsakade i flera dalasocknar, däribland Orsa. Några protokoll eller domar finns dock inte bevarade från dessa rannsakningar, så vi vet inte exakt vilka dessa personer var. Klart är däremot att sex av dem avrättades den 23 januari 1671.

Om det var de fem som dömts, och vi tar bort Brita Persdotter, så bör två av dem som ställdes till Hovrätten för dom också ha blivit dömda till döden. Om man tittar på hur förhören och rannsakningen ser ut, plockar bort de som bevisligen fortfarande lever efter denna tid, så återstår följande två möjliga

Ingeborg, Grå Lasses hustru i Hansjö och Varg Pers Elin i Stackmora.