22 maj 1668

Det första dokumentet som finns bevarat om upprinnelsen till trolldomsprocesserna är ett brev som länsman Lars Olofsson skrev till fogden den 22 maj 1668.

Många utkast har jag skrivit om detta brev, nedan är ett.

”Den 22 maj 1668 informerar länsman Lars Olofsson ?? om en jäntas trolldomsbekännelser som får håren att på huvudet att resa sig. På en sopkvast har hon forit upp till klockorna för att skava malm. Sedan har hon forit till ett gästabud där många varit församlade.

Flickan har han förhört, men håren reser sig på hans huvud när han tänker på hennes bekännelse. Till och med små lindebarn har hon tagit med sig till Satan. Och inte nog med det! Fastän hon sitter i arresten sedan hon bekände i pingsthelgen har hon fortsatt fara iväg på sopkvasten. Av kyrkklockorna skaver hon malm. Malmen tar den Onde, sedan far de samlas de iväg. Det skulle inte förvåna mig om det är fler kvinnfolk som far till Blåkulla. Gertrud säger att där är så mycket folk som i ett gästabud, där folk kommer och far iväg hela tiden. Man kan ju undra vad där är under golvet. Det har hon egentligen inte svarat på. Länsman läser igenom anteckningarna. Jo, hon säger att där är ett lock mitt på golvet och att hon hör hur det piper och gal där nere.
Länsman sätter pennan mot pappret och formar den första bokstaven. Det är ovant, men måste göras.
Jo, så var det de där smörjkopparna hon säger sig ha uppe på Åsen.

Nu sitter hon i arresten i väntan på att de andra skall rannsakas av befallningsmannen och domaren.
Men hur ska vi göra nu? Måtte kyrkoherden ha något råd!”