Före 1520

800-talet Vanerna

1177 Norske kungen Sverre Sigurdsson passerar genom övre Dalarna

1347 Kung Magnus privilegiebrev

1378 Kyrkan äger mer än 1/8 av Sveriges jord

1400-talet – kontinentens häxbegrepp kommer till Sverige.

1434-1436: Engelbrekt Engelbrektsson, resning mot Erik av Pommerns fogdar

1471 Slaget vid Brunkeberg

1471 Jacob Ulfson blev ärkebiskop

1497 Slaget av Rotebro förlorades mot kung Hans av Danmark.

1501 Dalkarlarna stod på Sten Stures sida

1514 Gustav Trolle blev ärkebiskop