Landsbygdsutveckling

Farmor och mormor var viktiga personer i mitt liv. Deras berättelser väckte tidigt en nyfikenhet på tiden som varit.

Genom mina arbeten har jag kommit i kontakt med många frågeställningar som jag skulle vilja skriva om. Men jag vill inte att någon ska känna sig utlämnad – samtidigt som jag vet att problemen är vanliga.

Under olika sidor kommer jag skriva ner den problematik som jag har tänkt att de framtida böckerna ska behandla. Här kan du skriva anonyma kommentarer och dela med dig av dina berättelser.