Ingar (1801-1853)

När jag satt och tittade i min mors släktforskningspärm väckte min mormors mormors mor min nyfikenhet.

Ingar föddes den 24 januari 1801 som Karna Jönsdotters första barn. Hennes far var änkling och gifte sig med Karna den 2 juni 1800. Han hade sedan tidigare åtminstone två söner, Jöns, född 1791, och Knut, född den 6 oktober 1798.

1826 flyttade Ingar till nummer 6 i Övraby. Nils Håkansson (1780-1827). Hans första fru, Elna Jönsdotter (1777-1826) avled den 9 september samma år som Ingar kom till gården. Kom Karna dit som piga? Var det innan eller efter att Elna gått bort? Hade Elna några barn?

1825-1826 hade Nils systerson, Ola (1803-1873), bott hos sin morbror på nr 6. 1826 flyttar han till nr 27. Vad händer egentligen det här året? Vilka relationer har människorna? I maj 1927 gifter sig Ingar med den 21 år äldre åboen Nils på nr 6.

Nils far (Olas morfar) Håkan Christensen (1736-1813) och mor (Olas mormor) Addele (1746-1811) bodde på undantag på Övraby nr 6 sedan sonen Nils tagit över gården. Båda dog av ålderdomssvaghet enligt kyrkoböckerna. -Hur var livet på gården hos NIls. Fick Nils och Elna inga barn tillsammans? Vad dog de av?

Olas föräldrar, Nils (1759-1824) och Bengta (1769-1845), bodde på Övraby 14. På den tiden var det inte ovanligt att lantbrukarsöner tjänade som dräng hos släktingar. Men varför flyttar Ola till nr 27 år 1926?

Den 17 november 1827 avlider Nils. Den 24 september 1828 föds sonen Nils – 10 månader efter Nils den äldres bortgång.

Den 22 november anmälde sig drängen och frälseboen på No 6 Öfraby Ola Nilsson att vilja ingå äktenskap med enkan Ingar Andersdotter, därstädes och alldenstund enkeåret är tilländalåtet. Laga afyttring hållen och konungens särskilda nådiga tillstånd i afseende till släktskapsförbindelsen kontrahenterna emellan uppvist, alltså företogs lysning söndagen den 23 november. Vigdes den 20 december.

Enligt min mors antecknngar får paret 9 barn mellan åren 1828-1842 (när Ingar är 41 år). Tre av barnen dör i späd ålder.

Näst äldsta dottern, Anna född 1834, gifte sig 1863 med åbon Hans Jönsson, född 1836, som flyttade med sina föräldrar till Övraby 20 från Sjörup 1841.

Mitt examensarbete i gymnasiet handlade om enskiftet i Övraby. Det ägde rum omkring 1820. Nummer 20 inne i byn ägdes av två bröder som valde jord ute i ängsmarkerna. Därför fick de så mycket jord för sina tegar att de kunde dela gården i två.

Men livet måste ha varit hårt. En av bröderna dör och halva nummer 20 köps av Hans Jönssons far. Egendomen är så stor att han delar den mellan sina två söner.

Åh, vad jag tycker att historia är spännande. Kanske valde jag fel väg en gång i tiden.

1711 härjade pesten i Övraby